• info@videofly.sk
  • +421 905 422 702

Videá pre mestá a obce

Každé mesto a obec aby bola obcou potrebuje obyvateľov ktorí tam budú bývať. Aby ľudia prišli do obce bývať, musia tam byť buď zaujímavé pozemky, alebo sa tam ľudia musia cítiť dobre. Ak tieto faktory v meste či obci chýbajú, alebo je ich málo, treba o to viac pracovať na tom aby ľudia vedeli že ich v obci  či meste nájdu. Že je tam prekrásna príroda, zaujímavá kultúrna pamiatka, že sa tam robia vynikajúce kultúrne akcie a nie je tam nuda.

Prezentujte preto jednak to čo je vo vašej obci výnimočné, ale aj to čo sa tam deje, ukážte že radi oslavujete hody, že hneď za obcou je prekrásne rekreačné zariadenie, nenechávajte to len na aktivitu podnikateľa pod ktorého správou to funguje, prídu ľudia k nemu, prídu do obce a budú kupovať a bude sa dariť aj ostatným a potom budú spokojní všetci.

Pre tieto účely je obzvlášť vhodné snímanie dronom z vtáčej perspektívy. Veľmi dobre je tak možné popísať aj veľké celky územia obce, alebo aj budovy, pamiatky, či zrúcaniny ktoré môžu byť tiež lákadlom pre turistov.

Viac námetov a skúseností skúsim rozobrať v niektorom mojom článku v budúcnosti.Sledujte aj náš videokanál na youtube, časom pribudne aj zoznam videokomentárov.